Stany nagłe


 to grupa objawów klinicznych i stanów chorobowych, wymagających  NATYCHMIASTOWEJ interwencji medycznej, gdyż jej nieudzielenie zagraża zdrowiu i życiu pacjenta.

 

Pacjent lub Jego opiekunowie powinni przy rejestracji zgłosić fakt występowania objawów alarmowych.

 

W warunkach domowych wystąpienie tych objawów jest BEZWZGLĘDNYM WSKAZANIEM  do wezwania  POGOTOWIA RATUNKOWEGO

( tel 999 lub 112 )

 

Oczekiwanie na wizytę domową lekarza pierwszego kontaktu u pacjenta w stanie nagłym zagraża Jego zdrowiu i życiu oraz opóźnia udzielenie wykwalifikowanej pomocy !

 

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:

 

 

 • » utrata przytomności, 
 • » zaburzenia świadomości, 
 • » drgawki, 
 • » nagły, ostry ból w klatce piersiowej, 
 • » zaburzenia rytmu serca, 
 • » nasilona duszność, 
 • » nagły ostry ból brzucha, 
 • nagły, silny bół głowy, nie reagujący na leki p/bólowe 
 • nagłe zaburzenia ruchomości kończyn, czucia , zborności ruchów i statyki ciała 
 • » uporczywe wymioty, 
 • » gwałtownie postępujący poród, 
 • » ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, 
 • » zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, 
 • » rozległe oparzenia, 
 • » udar cieplny, 
 • » wyziębienie organizmu, 
 • » porażenie prądem, 
 • » podtopienie lub utonięcie, 
 • » agresja spowodowana chorobą psychiczną, 
 • » dokonana próba samobójcza, 
 • » upadek z dużej wysokości, 
 • » rozległa rana będąca efektem urazu, 
 • silny krwotok lub nieustające krwawienie 
 • » urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

 

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są

 

niezwłocznie i bez skierowania, a pacjent ma prawo skorzystać

 

z pomocy pielęgniarki, położnej, lekarza, czy też szpitala, którzy nie

 

mają podpisanej umowy z Funduszem