Nasz zespół


służy Państwu wykwalifikowaną pomocą już od 18 lat. Nieustanie pracujemy nad pogłębieniem naszych kwalifikacji i nad poprawą jakości świadczonych usług medycznych.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej


 1. Ewa Tuła - Granat - lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej ( zastępca kierownika zakładu )
 2. Elżbieta Fijałkowska - Huczyńska - lekarz pediatra,
 3. Piotr Bednarz - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej,
 4. Aleksander Szpak - lekarz specjalista chorób wewnętrznych ( kierownik zakładu )
 5. Joanna Bogacka - lekarz chorób wewnętrznych,
 6. Grażyna Husar - lekarz chorób wewnętrznych , specjalista medycyny pracy,
 7. Aldona Adamczyk - Krawiec - lekarz specjalista pediatrii

Pielęgniarki praktyki


 1. Danuta Ciecierska - pielęgniarka dyplomowana, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego,
 2. Agata Gołąbek - pielęgniarka dyplomowana, magister zarządzania w służbie zdrowia,
 3. Małgorzata Bajsarowicz - pielęgniarka dyplomowana , magister pielęgniarstwa ogólnego,
 4. Małgorzata Fudali - pielęgniarka dyplomowana ,spec. w zakresie pediatrii, magister pielęgniarstwa ogólnego,
 5. Elżbieta Dolińska - pielęgniarka dyplomowana , licencjat z pielęgniarstwa ogólnego,
 6. Justyna Kendzierska - pielęgniarka dyplomowana

Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne


   Zofia Krzyśków - pielęgniarka dyplomowana, specjalistka pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,
   
Paulina Krajewska - pielęgniarka dyplomowana , magister zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej,
   
Danuta Majewska - pielęgniarka dyplomowana , licencjat z pielęgniarstwa ogólnego,
   
Renata Czajka - pielęgniarka dyplomowana, licencjat z pielęgniarstwa ogólnego