NZOZ "Przychodnia - Trzy Kotwice" sc. - trochę historii...

NZOZ „Przychodnia – Trzy Kotwice” sc.

jest placówką medyczną , realizującą świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Zakład rozpoczął działalność w październiku 1999r. - początkowo na bazie podkontraktu z ZOZ Brzeg. Personel medyczny stanowili pracownicy Przychodni Rejonowej nr 1 w Brzegu, przy ulicy Piastowskiej 16.

Z dniem 01.01.2000r. placówka podpisała samodzielną umowę z Opolską Kasą Chorych   a następnie z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia – i kontynuuje ją do chwili obecnej. Pod opieką zakładu znajduje się ponad 11 000 pacjentów. Od roku 2001 przeżywaliśmy razem z nimi chwile radosne i trudne, zarówno w życiu prywatnym i zawodowym. Jedną z takich trudnych chwil było, spowodowane ciężką chorobą, odejście   z naszego grona koleżanki lek. Doroty Tkaczyńskiej – Chodyły, która razem z nami budowała dobre imię firmy.

Czas mijał i zmieniał rzeczywistość. W roku 2001 stanęliśmy przed koniecznością komputeryzacji placówki. Odbyło się to etapowo w oparciu o autorski program komputerowy „Przychodnia” mgr. inż. K. Koralewskiego. Obecnie oprócz rejestracji pacjentów ,archiwizacji danych, większość dokumentacji medycznej prowadzona jest elektronicznie z możliwością wydruków kart wizyty, recept i skierowań.

Starzenie się społeczeństwa naszego kraju znalazło odbicie w populacji naszego zakładu. Demograficznie jest to populacja z terenu miasta Brzeg i okolicznych wsi ( sąsiedztwo PKP i PKS ) z wyraźnym trendem wzrostu osób w wieku poprodukcyjnym. Celem poprawy komfortu i bezpieczeństwa korzystania ze świadczeń oraz z potrzeby sprostania wymogom unijnym w roku 2007 rozpoczęto modernizację i rozbudowę zakładu, które ukończono w 2009r. Zakład zyskał nowe skrzydło , w którym znalazły miejsce gabinety lekarskie , nowy, przestronny Gabinet Zabiegowy, Punkt Szczepień z Poradnią Dzieci Zdrowych i Pracownia USG. Cały budynek został całkowicie dostosowany do obsługi pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu i niepełnosprawnego ( parking , podjazdy dla wózków, pochylnie dla pieszych, urządzenie dźwigowo – transportowe, toalety dla niepełnosprawnych ). Celem poprawy dostępności do diagnostyki dla naszych pacjentów oraz bezpieczeństwa, placówkę wyposażono w nowy ultrasonograf z funkcją kolorowego dopplera firmy ALOKA PROSOUND ALFA 6 (2016), nowy elektrokardiograf, spirometr oraz koncentrator tlenu i defibrylator.

Analiza potrzeb pacjentów i niedociągnięć zakładu stanęły u podstaw wdrożenia wewnątrzzakładowego systemu poprawy jakości. Na przełomie 2006/2007r. opracowano i wdrożono szereg procedur wewnętrznych zarówno medycznych jak i niemedycznych, służących poprawie jakości pracy i świadczonych usług. Zaowocowało to przyznaniem placówce po wizycie akredytacyjnej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Certyfikatu Jakości nr 20008/P/27 waznego od 12.11.2008 do 11.11.2011r.

Wciąż pracujemy nad doskonaleniem naszych umiejętności i podnoszeniem świadczonych usług zgodnie z naszą misją :
"Satysfakcja pacjenta – naszą satysfakcją „

Owocem tych działań jest min. organizacja  na parterze budynku PRACOWNI RADIOLOGICZNEJ "PROMED" sc., dzięki której zwiększyła się dostępność do diagnostyki radiologicznej w cyfrowej jakości dla naszych pacjentów i pacjentów placówek współpracujących. Pracownia radiologiczna czynna jest od 01.03.2017 roku w godzinach 08:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku. Rejestracja osobista lub telefoniczna pod nr 77 45 63 001 na podstawie skierowania lekarskiego.

g�?��,