Rejestracja na wizyty domowe


odbywa się  przez kontakt osobisty lub telefoniczny z lekarzem prowadzącym pacjenta. Na podstawie zebranego wywiadu lekarz kwalifikuje konieczność udzielenia porady w takiej formie i stopień jej pilności.

Pacjencji mogący korzystać bez przeszkód z porad ambulatoryjnych w gabinetach lekarzy specjalistów nie kwalifikują się  do świadczeń w  formie wizyty domowej u lekarza POZ, zwłaszcza że zakład dysponuje wszelkimi udogodnieniami, umożliwiającymi przyjęcie pacjenta niepełnosprawnego , z dysfunkcją narządu ruchu.

Do porady w formie wizyty domowej kwalifikują się  przede wszystkim pacjenci obłożnie  chorzy , których stan zdrowia  uniemożliwia korzystanie z transportu publicznego i wymaga zastosowania transportu medycznego.

Pacjenci w STANIE NAGŁYM ze względu na ryzyko utraty zdrowia i życia  wymagają pilnej pomocy 

POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Zwlekanie z wezwaniem takiej pomocy w STANACH NAGŁYCH i oczekiwanie na wizytę domową  lekarza POZ jest błędem i zagraża zdrowiu i życiu pacjenta !!!

Wizyty domowe realizowane są  zgodnie z czasem pracy Poradni lekarza POZ