Przyjęcie na listę pacjentów przychodni


Przyjęcie na listę pacjentów placówki następuje poprzez osobiste wypełnienie, podpisanie i złożenie w siedzibie świadczeniodawcy  deklaracji wyboru lekarza POZ/pielęgniarki środowiskowej, określonej wzorem Narodowego Funduszu Zdrowia

Rezygnacja ze świadczeń u dotychczasowego podmiotu odbywa się poprzez wypełnienie i złożenie u Niego   oświadczenia rezygnacji bądź złożenia nowej deklaracji wyboru - w innej placówce , co będzie równoznaczne ze skreśleniem pacjenta z listy świadczeniobiorców podmiotu ( świadczeniodawcy ) dotychczasowego.

UWAGA !

Za świadczeniobiorców niepełnoletnich ( do 18 rż) podpisy na deklaracjach wyboru składaja rodzice lub prowomocni opiekunowie.

PO UKOŃCZENIU 18 ROKU ŻYCIA UBEZPIECZONY DEKLARACJĘ WYBORU PLACÓWKI SKŁADA OD NOWA, POŚWIADCZAJĄC JĄ SAMODZIELNYM PODPISEM !