Rejestracja na wizytę lekarską ambulatoryjną


określona jest Prcedurą P-14 Kodeksu Systemu Jakości i stanowi , że:

A) na podstawie zebranego z pacjentem lub jego przedstawicielem wywiadu pracownik rejestracji lub lekarz dokonuje analizy stopnia pilności interwencji medycznej i kwalifikuje na tej podstawie wizytę do rejestracji w trybie planowym ( wizyta na umówiony termin), pilnym ( konieczność odbycia wizyty do 24 godzin od chwili zgłoszenia) oraz nagłym ( konieczność udzielenia porady natychmiast tj. do 15 min. od chwili zgłoszenia). W każdym przypadku, gdy pracownik rejestracji ma trudności z kwalifikacją, wynikające z problemów w komunikacji interpersonalnej z pacjentem ( wywiad), ma obowiązek skonsultowania się z lekarzem bądź Kierownikiem zakładu celem ich wyeliminowania!.  O konieczności udzielenia porady w trybie nagłym pracownik rejestracji niezwłocznie informuje lekarza !!!

b)      Po zakwalifikowaniu wizyty w określonym trybie pracownik rejestracji proponuje pacjentowi   termin jej odbycia w dwóch różnych, dostępnych przedziałach czasowych, korzystając z grafiku rejestracji przy czym to pacjent dokonuje ostatecznego wyboru.

c)      W przypadku gdy u danego lekarza na dany dzień został całkowicie wypełniony grafik rejestracjia zaistnieje konieczność udzielenia porady pacjentowi w trybie pilnym pracownik rejestracji : PO PIERWSZE sprawdza czy istnieje możliwość przyjęcia pacjenta przez innego lekarza ( pacjent zostaje poinformowany , że przy wizycie pilnej NIE OBOWIĄZUJE możliwość wyboru lekarza). PO DRUGIE, gdy nie ma możliwości przyjęcia pacjenta przez innego lekarza, pacjent zostaje zarejestrowany na tryb rezerwowy i zostaje poinformowany o konieczności oczekiwania na przyjęcie w określonym przedziale czasowym przez wyznaczonego lekarza z zaznaczeniem, że pierwszeństwo mają osoby   umówione na wizytę planową. Informacja o głównych objawach, będących przyczyną kwalifikacji chorego do przyjęcia w trybie pilnym lub pilnym -rezerwowym powinna zostać dołączona obowiązkowo do karty pacjenta przez osobę rejestrującą.

d)      Rejestracja na wizyty w godzinach popołudniowych odbywa się  NA BIEŻĄCO – pacjenci z nagłymi zachorowaniami – tryb wizyty pilny lub nagły. Przyjęcia w godzinach popołudniowych nie uwzględniają wizyt w trybie planowym ( 1 lekarz dyżurny - czas przyjęć ograniczony do 2 godzin )